Fatih Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Özel Fatih Ağız ve Diş Polikliniği

Sterilizasyon

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Dezenfeksiyon ise bir obje ya da nesne üzerindeki zararlı mikroorganizmaların yok edilmesidir.

  • Kuru sıcak hava ile sterilizasyon
  • Süzme ile sterilizasyon (filtrasyon)
  • Basınçlı buhar ile sterilizasyon
  • Isı ile sterilizasyon
  • Işınlar ile sterilizasyon (ışınlama)

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak Hastalarımızın Sağlığı tek önceliğimizdir.

Sterilizasyonun önemi

Uzman Diş hekimliği ağız içi çalışma alanı ve bu ortamda yapılan işlemlerin niteliği gereği, sterilizasyon kurallarının eksiksiz uygulanmasını ve hastaları korumayı zorunlu kılar çünkü Hekimliğin ana prensibi hastaya zarar vermemektir. Her geçen gün artan bulaşıcı hastalıklar sebebiyle dezenfeksiyon ve sterilizasyon diş hekimliğinde hassasiyet gösterilmesi ve uygulaması gereken konuların en başında gelmektedir. Çapraz enfeksiyon riskinin ortadan kalkması için klinikte kullanılan malzemeler özenle temizlenip sterilize edilmelidir. )

Diş Polikliniğinde enjektörler, eldivenler, bardaklar, örtü ve önlükler, tükürük emici uçları gibi ve buna benzer birçok malzeme tek kullanımlıktır. Tekrar kullanılması gereken aletlerin özenle ve mutlaka sterilize edilmesi gerekir. Farklı sterilizasyon teknikleri mevcut olsa da diş hekimliği aletlerinin sterilizasyonunda ağırlıklı olarak sıcak kuru hava sterilizasyonu ve basıçlı buhar sterilizasyonu teknikleri uygulanmaktadır. Hasta koltukları ve diğer temas yüzeyleri her hastadan sonra eğitimli personelimizce dezenfekte edilir.

Uzman Hekimlik tecrübemiz ve insani sorumluluğumuz gereği tüm sterilizasyon kurallarına uymayı, hastalarımızı olası enfeksiyon risklerinden uzak tutmayı ve güvenli bir ortamda enfeksiyon risklerinden uzak tutmayı ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti vermeyi bizlere ilke edindirmiştir. )